Actievoorwaarden bouwreisfotowedstrijd Habitat Nederland

Algemeen
Habitat Nederland heeft het recht om foto’s die in strijd zijn met de spelregels en actievoorwaarden tussentijds van de site te verwijderen.
De publieksprijs en de vakjuryprijs van de Habitat bouwreisfotowedstrijd worden uitgereikt aan de winnaars tijdens het Habitat feest op 24 november 2018 in Hilversum.

Voorwaarden
– Inzendingen dienen digitaal te worden ingeleverd  via de website www.Habitat.nl/bouwreisfotowedstrijd
– Het formaat van de foto moet groter zijn dan 1 MB om mee te kunnen doen in de wedstrijd
– Inzendingen moeten uiterlijk 21 november om 12.00 uur op de website geüpload zijn
– De deelnemer dient de maker van de foto te zijn.
– Elke inzending moet het originele werk van de deelnemer zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van een andere partij.
– Iedere deelnemer kan maximaal 3 foto’s insturen.
– Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Publieksprijs
– Elke deelnemer verzamelt stemmen op zijn/haar inzending via de site www.Habitat.nl/bouwreisfotowedstrijd
– Er kan gestemd worden tot 21 november om 12.00 uur
– De deelnemer met de meeste stemmen is de winnaar van de publieksprijs

Jurering juryprijs
Inzendingen worden door de jury beoordeeld op creativiteit, fotografische kwaliteit en hoe jij de tagline ‘Samen bouwen we een beter leven’ in beeld hebt gebracht.

Overige voorwaarden
De deelnemer blijft eigenaar van het auteursrecht. De naam van de fotograaf wordt altijd vermeld. De fotograaf gaat ermee akkoord dat Habitat Nederland niet aansprakelijk is voor het niet opzettelijk verzwijgen van de naam.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer aan Habitat Nederland een niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om elke inzending te reproduceren, publiceren, vertonen en aan het publiek bekend te maken, op elke manier en in alle media over de hele wereld. Deze licentie wordt verleend voor gebruik voor promotie van Habitat Nederland en haar bouwreizen. Dit kan onder andere in de volgende vormen van gebruik: social media, presentaties, internet en in folders.

Habitat Nederland mag de foto’s ook buiten de context van deze fotowedstrijd rechtenvrij en zonder vergoeding, onder vermelding van fotocredits, gebruiken ten behoeve van het werk van Habitat.
Voor het gebruik zoals hierboven vermeld wordt geen vergoeding gegeven door Habitat Nederland. Habitat zal beelden nooit verstrekken aan derden en bij verzoeken voor het gebruik van beelden altijd de fotograaf hiervan in kennis stellen.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, moet deze hiervoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
Habitat Nederland is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van de inzendingen, en iedere deelnemer stemt ermee in Habitat Nederland in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.

De ingezonden foto’s mogen op geen enkele wijze schade aan de lokale bevolking hebben veroorzaakt. De ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, pornografische of andere seksueel getinte foto’s in te sturen.

Wie besluit zijn of haar foto(’s) in te zenden voor deelname aan deze fotowedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven accepteert.
De organisatie heeft te allen tijde het recht om genoemde data (zoals datum jurering en prijsuitreiking) en voorwaarden te wijzigen.

×