Habitat for Humanity op COP27: Hou rekening met huisvesting bij klimaatmaatregelen

9 november 2022

Habitat for Humanity vraagt tijdens COP27 – de Climate Change Conferentie van de Verenigde Naties – aandacht voor huisvesting bij het bereiken van de klimaatdoelen. Met een lijst van aanbevelingen roept Habitat regeringsleiders en organisaties op om bij toekomstige maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering moeten voorkomen en tegengaan, veilige en betaalbare huisvesting als prioriteit mee te nemen.

Huisvesting en klimaatverandering zijn onlosmakelijk verbonden. Dat zien wij ook in onze projecten. De families met wie wij werken zijn degenen die het hardst geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering – van orkanen en overstromingen tot bosbranden en droogte. Zij verliezen niet alleen hun schamele onderkomen bij zo’n ramp, maar worden ook extra kwetsbaarder voor ziekte, honger en sociale uitstoting.

Maatregelen tegen klimaatverandering zijn daarom van groot belang om de meest kwetsbaren te beschermen, maar ook om te zorgen dat deze groep kwetsbaren niet blijft groeien. Zolang de gevolgen van klimaatverandering toenemen, zal ook wereldwijd het aantal klimaatvluchtelingen toenemen.

Huisvesting moet te allen tijde betaalbaar zijn
Maar de wijze waarop we klimaatverandering tegengaan is minstens zo belangrijk. Immers: de maatregelen mogen niet als gevolg hebben dat huisvesting juist onbereikbaarder of nog duurder wordt dan het nu al is. Dat zou het huisvestingprobleem alleen maar groter maken en de Verenigde Naties voorspellen nu al dat er in 2030 drie miljard mensen geen veilig huis hebben.
Daarom roept Habitat op om huisvesting en deze kwetsbare groepen centraal stellen bij de maatregelen.

Duurzaam, maar betaalbaar bouwen
Naast deze dringende oproep op COP27 nemen wij als Habitat uiteraard ook onze eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen bouwen wij in onze projecten met respect voor mens en milieu, maar daarnaast zetten wij ons ook in om duurzame bouwmaterialen en milieuvriendelijk bouwen in meer landen en juist voor mensen met minder inkomen toegankelijk te maken. Wij als wereldwijde huizenbouwer weten immers hoe vervuilend de bouwsector nu nog is en zullen ons blijven inzetten om ook op dit vlak ons steentje bij te dragen.

Voor Habitat is het simpel. Onze missie: een wereld waarin iedereen een veilig huis heeft, betekent ook een leefbare en dus duurzame wereld voor toekomstige generaties!

https://www.habitat.org/emea/newsroom/2022/habitat-humanity-cop27

Update 16 november
Lees hier het nieuwste artikel van Habitat’s Terwilliger Centre for Innovation in Shelter dat  de mogelijkheden onderzoekt voor circulaire huisvestingsoplossingen en vooral de risico’s voor het klimaat EN voor kwetsbare gezinnen – als we dat niet doen.

 

 

 

Nieuwsbrief
Sluiten