In Memoriam Paul Ekelschot

8 november 2022

Deze week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Paul Ekelschot; oud-bestuurslid van Habitat for Humanity International, oud-lid van Habitats Europe Committee en bovenal Habitat supporter van het eerste uur.

Paul heeft veel betekend voor onze organisatie, zowel in Nederland als wereldwijd. Paul is in 2005 toegetreden tot het internationale Habitat-bestuur, de IBOD, en was in die rol een van de grondleggers van Habitats succesvolle groeipad. In zijn rol in het Europe Committee dacht hij mee over de mogelijkheden en de toekomst van onze organisatie in Europa. Maar het bleef niet alleen bij meedenken: Paul bouwde ook letterlijk mee. Zo bouwde hij samen met zijn familie in Mexico en India zij aan zij met toekomstige huiseigenaren en lokale bouwvakkers aan nieuwe huizen voor de allerarmsten. En samen met zijn vrouw steunde hij tientallen jaren diverse Habitat-projecten in verschillende landen.

Wij zijn Paul heel dankbaar voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en alle hulp aan onze organisatie en onze missie: een wereld bouwen waarin iedereen een veilig dak boven zijn hoofd heeft. Wij wensen Pauls familie, in de eerste plaats zijn vrouw Wil en zijn kinderen en kleinkinderen, en ieder ander die Paul liefhad veel kracht en sterkte met dit verlies. Wij hopen dat zij steun en troost kunnen vinden in het feit dat er zoveel mensen bij Habitat – in Nederland en elders op de wereld – met veel dankbaarheid terugdenken aan Paul en dat hij met zijn hulp zoveel levens van mensen, direct en indirect heeft geraakt.

Namens Habitat Nederland,
Jennifer Lemke (directeur Habitat Nederland) en Gerbert Mos (bestuursvoorzitter Habitat Nederland)

Nieuwsbrief
Sluiten