Het klimaat is van iedereen

26 september 2019
klimaatstaking

Het klimaat is van iedereen

Habitat steunt de klimaatstaking van vrijdag 27 september en heeft hierover een verklaring opgesteld, samen met meer dan 50 organisaties in Nederland.

Wij en deze andere organisaties, uit alle hoeken van de samenleving, hebben ons met deze verklaring verenigd voor het klimaat. Want klimaatverandering is niet alleen het probleem van natuur- en milieuorganisaties. Het klimaat is van iedereen. En het raakt zeker ook het werk van Habitat. Daarom maken wij ons sterk voor deze samenwerking en steunen iedereen die zich inzet voor het klimaat!

Duurzame leefomgeving

Bij Habitat vinden wij dat iedereen recht heeft op een duurzame en gezonde leefomgeving. Maar we weten ook dat de klimaatverandering daar grote invloed op heeft. De afgelopen decennia is het aantal natuurrampen sterk toegenomen. Er zijn meer hittegolven en stormen, droogten en overstromingen. Natuurlijk kan natuurgeweld iedereen treffen, maar het zijn de allerarmsten op de wereld die het hardst getroffen worden. Zij wonen dicht opeen in bouwvallige huizen en kunnen na een ramp niet terugvallen op reserves om hun leven weer op te bouwen.

Noodhulp en wederopbouw

Over de hele wereld zetten we ons in voor noodhulp en wederopbouw. Met een geïntegreerde aanpak die het bouwen van een tijdelijk onderkomen en duurzame, permanente huisvesting met elkaar combineert, helpen we mensen hun leven weer op te bouwen na een ramp. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

Ramppreventie: voorkomen is zes keer beter

Mensen goed voorbereiden op een mogelijke ramp wordt steeds belangrijker. In gebieden met een hoog risico helpen wij rampbestendig bouwen zodat – als een ramp zich aandient – huizen beter bestand zijn tegen het natuurgeweld én gemeenschappen effectiever kunnen reageren. Ramppreventie is een uitermate rendabele investering. Volgens berekeningen van de Wereldbank spaart elke euro die besteed wordt aan preventie zes euro uit aan noodhulp en wederopbouw na een ramp.

Het mag duidelijk zijn dat ook wij bij Habitat het belangrijk vinden dat de klimaatverandering gestopt wordt. Voor onze kinderen en kleinkinderen én voor al die mensen die niet de middelen hebben zelf in actie te komen.
Daarom steunen wij de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september en vragen we iedereen om deel te nemen. We roepen de overheid op om goed te luisteren naar de scholieren, bezorgde opa’s en oma’s, studenten, stakers, dierenbeschermers, wetenschappers en al die andere mensen die zich verenigen voor het klimaat.

Nieuwsbrief
Sluiten