marco

Marco Harkes, directeur De Stiho Groep

“Onze betrokkenheid bij Habitat is onderdeel van ons merk geworden”

Een organisatie als Habitat for Humanity kan niet zonder sponsors. De Stiho Groep is een hele belangrijke. Sinds 15 jaar organiseert deze toeleverancier voor de bouw bouwreizen met hun medewerkers, klanten en leveranciers. Directievoorzitter Marco Harkes vertelt waarom De Stiho Groep Habitat zo’n warm hart toedraagt.

De eerste keer dat Marco mee op bouwreis ging, was in 2003. ”We gingen naar India. Ik was meteen verkocht. Ik was eerder in Azië geweest, op vakantie. Natuurlijk zie je dan iets van het land, maar tijdens zo’n bouwreis word je er helemaal in ondergedompeld. De geuren, de mensen, de drukte, de omgeving; je komt er veel dichterbij dan tijdens een vakantie. Het mooie was dat we de nieuwe woning in de achtertuin van de eigenaren bouwden. De hele familie liep rond op de bouwplaats en hielp mee met het werk. Dat samen bouwen maakt dat ik de Habitat-manier van werken zo’n fantastisch concept vind.”

Relatie met dorpsbewoners

“Ik ben inmiddels vijf keer mee geweest op een bouwreis met De Stiho Groep, samen met veel collega’s en relaties. De verwachting die mensen van een bouwreis hebben, is altijd dat ze hard moeten werken. Natuurlijk is dat zo, maar er zijn prima vaklui uit het land zelf die ervoor zorgen dat het afkomt. De relatie met de mensen uit het dorp en het contact met de werklui is minstens zo belangrijk voor ons. Je leert er zoveel van. Als je ziet hoe mensen leven en hoeveel beter die levensomstandigheden worden met een Habitathuis, dan weet je dat het concept werkt. Je kunt echt iets brengen: een duurzame toekomst voor een gezin. En je realiseert je weer eens hoe goed we het hier in Nederland hebben.”

Verbinding met collega’s

“Ik heb gemerkt dat de band met collega’s veranderd is nadat je samen op bouwreis bent geweest. Op de bouwplaats zie je niet wat iemands functie is, je doet allemaal je best en bent allemaal even vies en bezweet. Tijdens die vijf dagen bouwen ontstaat er echte verbinding met elkaar. Het zijn misschien grote woorden, maar je deelt een ervaring met emotionele impact. Als ik nu vestigingen bezoek waar een collega-bouwreiziger werkt, ga ik altijd even langs. Ik vind dat samenwerken met hen na zo’n reis meer vanzelfsprekend is dan daarvoor. We gaan gemakkelijker het gesprek met elkaar aan over wat er echt aan de hand is. Dat komt volgens mij omdat er meer veiligheid is. Je hebt samengewerkt in omstandigheden die je niet gewend bent. Als het op de bouwplaats 35 graden is, dan moet je elkaar in bescherming nemen. Werk je niet te hard? Drink je wel genoeg? Dat verbindt.”

Opener contact met klanten

“Dat geldt ook voor klanten en leveranciers. Als er iets is, pakken klanten die mee zijn geweest op bouwreis bijvoorbeeld eerder de telefoon dan dat ze me een mailtje schrijven. We worden geen vrienden voor het leven hoor, maar het contact wordt wel opener en laagdrempeliger. Ik merkte zelfs dat ik dit weekend iets meemaakte dat ik een klant wilde vertellen. Toen heb ik hem meteen een app gestuurd. Hetzelfde weekend nog. Dat had ik niet gedaan als ik niet met hem op bouwreis geweest was.”

Samen ontwikkelen

“Het concept van Habitat past goed bij De Stiho Groep. Onze organisatie staat open naar anderen. We vinden het hartstikke mooi om samen dingen te doen en we willen ontwikkelen, niet alleen maar helpen. Natuurlijk staat het werk dicht bij onze branche, dat maakt het zo leuk om klanten en leveranciers mee te nemen op bouwreis. Daar moeten we wel ons best voor doen. Klanten verliezen een week omzet als ze meegaan. Dat is veel, als je kleine zelfstandige bent. Voor elke reis is er een heel team bezig om klanten en leveranciers uit te nodigen. De medewerkers van de buitendienst leveren een grote bijdrage door de klanten speciaal te bezoeken om te vragen of ze mee willen. Dat vinden ze leuk om te doen, want het levert hele andere gesprekken op dan die ze hebben bij hun reguliere bezoeken.”

Een warm hart

“We gebruiken onze samenwerking met Habitat nooit actief om klanten of medewerkers te werven. Iedereen weet er wel van. Klanten zien het op de website en sollicitanten beginnen er zelf over tijdens een sollicitatiegesprek. Zo langzamerhand is onze betrokkenheid bij Habitat onderdeel van ons merk geworden. We zien het niet als investering. Het geld dat het ons kost, komt uit de winst van het bedrijf. Als het met ons goed gaat, mag de samenleving daar ook van profiteren.” Marco sluit af: ”We dragen Habitat een warm hart toe. Daarom zetten we ons netwerk graag in om over Habitat te vertellen, bijvoorbeeld op onze website. De bouwreizen met Habitat, dat hoort gewoon bij ons.”

tekst: Gerda van der Meer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

×