Nieuwe penningmeester bestuur Habitat Nederland

11 april 2022

Habitat Nederland neemt afscheid van bestuursvoorzitter Martin van Pernis. Na  een bestuursperiode van 7 jaar waarin hij zich ingezet heeft voor ons werk, draagt Martin de voorzittershamer over aan Gerbert Mos, die als penningmeester al actief was in het bestuur.

Gerbert Mos: “Ik voel mij vereerd om de voorzittershamer van Martin van Pernis over te nemen en wil Martin namens alle bestuursleden en medewerkers van Habitat Nederland heel hartelijk bedanken voor zijn enorme bijdrage aan het werk van Habitat. Ook wil ik Ronald van den Berg welkom heten die mij als penningmeester in het bestuur opvolgt. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring zal bijdragen aan het bereiken van Habitat’s doelen.”

Onze nieuwe penningmeester is Ronald van den Berg, in het dagelijks leven Global Compliance Officer Behavioral Risk & Integrity bij Rabobank. Hij heeft er zin in om voor Habitat aan de slag te gaan: “Kiezen voor Habitat is kiezen vanuit je hart en ik voelde dan ook geen enkele aarzeling mijn schouders eronder te zetten. Samen bouwen aan een betere toekomst is wat je ieder mens gunt. Trots dat ik mijn steentje mag bijdragen.”

Wij heten Ronald van harte welkom in ons bestuur en wensen Gerbert en Ronald beide veel succes in hun nieuwe rol.

Nieuwsbrief
Sluiten