Op eigen wieken

Vrouw in Nepal met bamboe

“Mensen verder helpen, dat is onze doelstelling”

Meer dan een eeuw beheerde de Stichting Op Eigen Wieken 40 woningen in Heemstede. Zo’n 10 jaar geleden is het bezit verkocht. De opbrengst is belegd en met het geld dat dit oplevert steunt Op Eigen Wieken onder meer enkele projecten van Habitat Nederland. “Wij zetten ons in voor verbetering van de woonomstandigheden van de zwakkeren in de samenleving, waar ook ter wereld”, vertelt voorzitter Simon van Keulen. “We hebben Habitat uitgekozen omdat hun doelstelling zo dicht bij de onze komt.”

De stichting steunt geen projecten in Nederland of andere West Europese landen. “Daar zijn genoeg instanties die zorgen voor goede woonomstandigheden,” aldus Simon. “Wij steunen projecten waar anderen niet zomaar hun geld aan geven in delen van de wereld waar een goed dak boven je hoofd geen vanzelfsprekendheid is.” De stichting stelt wel voorwaarden aan een nieuw te steunen project. Simon: “Het moet mensen helpen om verder te komen. Een mooi voorbeeld is het bamboeproject van Habitat in Nepal, waar we al jaren bij betrokken zijn. Daar worden met name vrouwen gestimuleerd om in hun eigen levensonderhoud te voorzien door bamboeplantages op te zetten en te exploiteren. Dat zorgt voor een eigen inkomen voor de vrouwen. Daarmee help je ze verder.” Bamboe is een goedkoop, makkelijk te bewerken en duurzaam materiaal waar je uitstekend huizen mee kunt bouwen en dat je kunt gebruiken om gebruiksvoorwerpen als bamboematten en manden van te maken.

Belangrijk voor de stichting is dat de mensen waar hun geld naartoe gaat ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. “We prikkelen Habitat om te stimuleren dat de toekomstige huiseigenaren een kleine eigen bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het huis dat voor ze gebouwd wordt. Ik denk dat mensen zich daardoor sterker en menswaardiger voelen”, aldus Simon.

Simon en zijn medebestuursleden hebben er geen behoefte aan om zelf een bezoek te brengen aan de projecten. Daar heeft Simon een goede reden voor: “We blijven een beetje op de achtergrond. We beheren tenslotte het geld voor een stichting. Dat geld is bestemd voor de projecten, niet voor ons. Daarnaast worden we uitstekend geïnformeerd over de voortgang en de resultaten. Dus we weten precies wat er met ons geld gebeurt. Toch begrijp ik ook de mensen die wel bij een project willen kijken of mee helpen met bouwen tijdens een bouwreis. Eigenlijk maakt het niet uit. Als het maar helpt om het doel te verwezenlijken.”

Nieuwsbrief
Sluiten