Klimaatmigratie en informele wijken: 3 actiepunten voor de G7

13 juni 2024

Voorafgaand aan de G7-top in Apulia, Italië, van 13-15 juni, doet Habitat een dringende oproep aan de G7-landen om te investeren in het upgraden van informele nederzettingen. Deze oproep komt samen met een nieuw rapport, genaamd Slum Blind: The overlooked links between climate migration and informal settlements. Dit rapport benadrukt dat klimaatmigratie tegen 2050 meer dan 215 miljoen mensen kan treffen, met name in de armste en snelst groeiende stedelijke gebieden: de informele nederzettingen.

Klimaatmigratie en informele nederzettingen: een groeiend probleem

Vaak gaan gesprekken over migratie over internationale vluchtelingen en richten klimaatmaatregelen zich op de gebieden waar families nu wonen. Ons rapport focust echter op klimaatmigratie binnen ontwikkelingslanden. De meeste klimaatmigranten steken namelijk geen landsgrenzen over, maar verhuizen van het platteland naar stedelijke sloppenwijken. Deze wijken zijn al kwetsbaar en zullen nog meer onder druk komen te staan door klimaatmigratie.

Habitats oproep aan wereldleiders

Habitat adviseert G7-leiders om drie acties te ondernemen om de gevolgen van klimaatmigratie aan te pakken en steden weerbaarder te maken tegen klimaatverandering:

  1. Zorg ervoor dat investeringen gericht zijn op arme stedelijke gebieden en afgestemd zijn op de lokale behoeften.
  2. Neem verbeteringen van woongebieden op in het beleid rond klimaatmigratie.
  3. Investeer in wereldwijde data en klimaatmodellen die rekening houden met sloppenwijken, in plaats van ze te negeren.

“Betere huisvesting in informele nederzettingen kan de gezondheid van gezinnen verbeteren en economische voordelen opleveren voor landen,” zegt Patrick Canagasingham, COO van Habitat for Humanity International. “Maar deze kwetsbare nederzettingen zullen extra onder druk komen te staan door klimaatmigratie. Nu is de tijd voor de G7 om te handelen en deze nederzettingen prioriteit te geven, zodat meer gezinnen een veilige en fatsoenlijke woonplek hebben, waar ze beschermd worden tegen klimaatverandering. Als de G7 dit probleem niet aanpakt, zullen we meer ongelijkheid zien, meer levens verliezen en minder economische groei ervaren.”

Dit rapport is onderdeel van Habitats Home Equals-campagne. Deze vijfjarige campagne, gestart in 2023, streeft naar beleidsveranderingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau om de toegang tot goede huisvesting in informele nederzettingen te vergroten. Tot nu toe heeft de campagne $77 miljoen aan overheidsfinanciering binnengehaald en 49 beleidswijzigingen in 12 landen bereikt. Meer dan 3 miljoen mensen hebben dankzij de Home Equals-campagne nu betere huisvesting.

 

Nieuwsbrief
Sluiten