Theory of change Habitat for Humanity

Habitats theory of change 
Goede huisvesting is de sleutel tot een beter leven. Het zorgt voor betere gezondheid, meer welzijn, betere (economische) kansen, een betere toekomst. Daarom helpt Habitat mensen een beter leven te bouwen met goede en betaalbare huisvesting als basis.

De huisvestingscrisis is groot: De VN verwacht dat in 2030 drie miljard mensen – ongeveer 40% van de wereldbevolking – geen fatsoenlijke huisvesting hebben. Als Habitat wil werken aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een goed en betaalbaar huis, dan is alleen huizen bouwen niet genoeg: wij moeten de oorzaken van het probleem aanpakken: de systemen die veroorzaken dat mensen in onacceptabele omstandigheden moeten leven; die hen ervan weerhouden om zelf hun leefsituatie te verbeteren.

Het huisvestingsecosysteem veranderen
Wij moeten goed leren begrijpen tegen welke barrières families aanlopen, hoe we hier verandering in kunnen brengen en tot welke resultaten die veranderingen kunnen leiden. Daarvoor moeten we kijken naar het totale huisvestingsecosysteem:

Oorzaken aanpakken

  • Op het gebied van huisvestingsfinanciering helpen we bij uitbreiden van een betaalbaar aanbod voor klanten met een laag inkomen door samen te werken met bijvoorbeeld banken, microfinancieringsmaatschappijen, technologische partners en investeerders.
  • We brengen belangrijke spelers op de huizenmarkt bij elkaar en focussen op belangrijke gebieden als gender, technologie en klimaatbewustzijn. Alleen een multisector aanpak kan voorkomen dat het wereldwijde huizenprobleem nog groter wordt.
  • We lobbyen voor wetgeving die zorgt dat mensen niet meer uit hun huis gezet kunnen worden: met deze zekerheid gaan mensen zelf meer investeren in (onderhoud van) hun huis
  • Wij willen markten beïnvloeden zodat ook mensen met een laag inkomen toegang krijgen tot betaalbare, duurzame bouwmaterialen. Zo kunnen zij zelf het heft in eigen handen nemen om hun woon- en leefsituatie te verbeteren.

Impact vergroten: bouwen aan een systeem

Habitat heeft al meer dan 39 miljoen mensen geholpen aan een thuis en een toekomst. Een indrukwekkend aantal. Maar het gaat niet hard genoeg: Ook als we het aantal huizen dat wij bouwen jaarlijks zouden verdubbelen, dan nog is dat niet voldoende om de 1,6 miljard mensen zonder fatsoenlijk dak boven hun hoofd onder dak te helpen.

Om onze impact te vergroten, zet Habitat zich steeds meer in om ‘te bouwen aan het systeem’: door de huisvestingssector te veranderen kunnen wij een katalysator zijn die samen met andere partijen op steeds grotere schaal goede, veilige en betaalbare huisvesting voor veel meer mensen tegelijk bereikbaar maakt.

Het bouwen aan het systeem doen wij onder andere door:

  1. het ontwikkelen, verbeteren en beter toegankelijk maken van producten en diensten in de huisvestingsmarkt, zoals financieringsmogelijkheden voor mensen zonder bankrekening, betaalbare bouwmaterialen en innovatieve, duurzame en betaalbare technieken in de bouw,
  2. Het veranderen van beleid en systemen die mensen beletten hun woonomstandigheden zelf te verbeteren. Habitat zet zich in om wereldwijd de wet- en regelgeving op het gebied van eigendoms- en huurrecht ten positieve te beïnvloeden. Met goede en rechtvaardige wetten en regels kan Habitat heel veel mensen tegelijk toegang tot betere huisvesting bieden.
Nieuwsbrief
Sluiten