Huisvesting en schoon water op het platteland van Cambodja dankzij deelnemers aan de Postcode Loterij

Dankzij alle deelnemers aan de Postcode Loterij kan Habitat in Cambodja een project starten en de levens verbeteren van ruim 32.000 mensen!

Bij dit project kunnen we de allerarmsten in het land helpen uit de cirkel van armoede te komen waarin ze vaak al generaties lang gevangen zitten. We bouwen huizen voor kwetsbare gezinnen en geven hen, hele gemeenschappen en scholen toegang tot schoon drinkwater en toiletten. Zo kunnen we in totaal de levens van ruim 32.000 mensen verbeteren in dorpen op het platteland van Siem Reap en Battambang.
De gezinnen krijgen voor het eerst van hun leven een fatsoenlijk huis. Daarnaast ontvangen ze een klein bedrag om een eigen bedrijfje op te zetten, of om bijvoorbeeld een groentetuin bij hun nieuwe huis aan te leggen of een fiets te kopen om de groente op de markt in de stad te verkopen.

Het project bestaat uit drie pijlers:

1. Duurzame en veilige huisvesting
Habitat zorgt voor eenvoudige en betaalbare huizen en regelt eventueel eigendomsrechten voor de grond waarop het huis staat. Alle huizen worden rampbestendig, zodat de bewoners beschermd zijn tegen allerlei natuurgeweld zoals overstromingen in het moessonseizoen. De bewoners worden betrokken bij het ontwerp van de huizen en het vinden van de meest geschikte bouwlocaties.

2. Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
In de gemeenschappen waar we bouwen, ontvangen de gezinnen waterfilters en krijgen ze voorlichting over schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiënische gewoontes. Daarnaast bouwen wij wc’s, veelal tussen de huizen in waardoor het hele dorp toegang krijgt tot goede sanitaire voorzieningen en een betere hygiëne.

Om meer mensen toegang te geven tot schoon water en ervoor te zorgen dat deze drinkwatervoorzieningen ook op de lange termijn blijven functioneren, zetten wij in dit project ook een zogenaamd Communal Safe Water Station op. Met dit waterfabriekje krijgt het hele dorp toegang tot schoon water. Doordat we de dorpsbewoners leren hoe ze het water station kunnen gebruiken en onderhouden, is de gemeenschap ook de komende jaren verzekerd van een goed werkend station en daardoor van schoon water.

Ten slotte zorgt Habitat in dit project ook voor een watertank, een pomp en wasbakken op scholen. Hiermee krijgen de schoolkinderen beschikking over veilig drinkwater. De kinderen op deze en op andere scholen in de regio krijgen training in goede hygiëne, we leren ze bijvoorbeeld dat het belangrijk is om vaak je handen te wassen. Uit een eerder project blijkt dat wel 95% van de kinderen hun handen tegenwoordig regelmatig wast. Voor de hygiëne training was dit slechts 5 tot 10%.

Habitat werkt bij het aanleggen van watervoorzieningen nauw samen met de lokale overheid, bedrijven en organisaties als Plan International, UNICEF en Planet Water Foundation.

3. Vergroten zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen
Het derde aspect van het project is het blijvend verbeteren van de zelfredzaamheid van de gezinnen waar we huizen voor gebouwd of gerenoveerd hebben. Huiseigenaren die een eigen bedrijfje willen beginnen, krijgen een startkapitaal van € 150.

Samen met de gezinnen die een nieuw of gerenoveerd huis hebben, wordt gekeken waar ze nog ondersteuning nodig hebben. Dat duurt nog een halfjaar. Daarnaast krijgen alle gezinnen ook training in huishoudfinanciën. Zo kunnen deze gezinnen nog beter voor zichzelf blijven zorgen. Deze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd door Habitats projectpartners.

blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

volg ons op social media

×