waterprojecten in Cambodja

een beter leven dankzij Habitat waterprojecten in Cambodja

Cambodja is een van de armste landen van Zuidoost Azië. Na jaren van burgeroorlog en onderdrukking door de Rode Khmer zijn er de laatste jaren forse stappen gezet in het terugdringen van de armoede. Toch is er met name op het platteland nog veel te doen.

Zo heeft een groot deel van de plattelandsbevolking geen toegang tot schoon water of goede sanitaire voorzieningen. Velen zijn voor hun drinkwater aangewezen op waterputten of sloten, beken en moerassen. Door dit vervuilde water zijn de toch al arme gezinnen vaak ziek, missen werkdagen, hebben minder inkomen en zijn ook nog eens veel geld kwijt aan medicijnen.

kinderen bij pomp waterproject habitat cambodja

Habitat Cambodja
Habitat Cambodja zet zich in om de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking te verbeteren en hiermee te voorkomen dat deze mensen massaal naar de hoofdstad trekken. Naast het bouwen van huizen richt Habitat zich in Cambodja op het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen voor de allerarmste gezinnen en voor gezinnen met weeskinderen of kwetsbare kinderen met haar “village water projecten”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat “Rural Water Project”

In dit project in het Puok district in het noorden van het land bouwt Habitat Cambodja nieuwe waterbronnen waarmee in totaal 548 families (totaal 2.740 personen) uit twee dorpen en twee scholen, waaronder 886 scholieren, de beschikking krijgen over schoon drinkwater.
Habitat werkt in dit project nauw samen met de lokale overheid, bedrijven en organisaties als Plan International, UNICEF en Planet Water Foundation. Ook worden de leden van de lokale gemeenschap actief betrokken om ervoor te zorgen dat de bevolking meer leert over veilig en hygiënisch gebruik van de watervoorzieningen en te bewerkstelligen dat de waterpompen en filters goed worden gebruikt en in de toekomst ook worden onderhouden.

blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

volg ons op social media

samenvatting van de resultaten

Het project startte in juli 2014 en is afgerond in maart 2015. Alle geplande activiteiten zijn succesvol afgerond. Zo zijn er 6 waterpompen geïnstalleerd en 6 waterbronnen gerepareerd en verbeter, er is een regenwater tank gebouwd en een water filtersysteem geïnstalleerd. Naast het bouwen van deze faciliteiten zijn er trainingsgroepen gevormd en gebruikersgroepen opgezet die ervoor zorgden dat de faciliteiten nu en in de toekomst voor alle doelgroepen beschikbaar zullen blijven, goed gebruikt en ook op de lange termijn goed onderhouden zullen worden.

Ook de lessen en demonstraties over persoonlijke hygiene zijn zeer succesvol geweest. Twee School-WASH groepen hebben “hygiëne trainingen” verzorgd voor scholieren van de Svay and Chouy Charkrey basisscholen. De trainingen behandelden handen wassen, nagels knippen en haren wassen.

In totaal deden 831 scholieren mee. Toen we deze scholen in december 2014 bezochten (voor de trainingen), kon maar 55 % van de studenten vertellen waarom juiste hygiëne belangrijk is en hoe je op de juiste manier je handen en lijf moet wassen en hoe je moet voorkomen dat je diarree krijgt. Schooldirecteuren rapporteerden in maart 2015 dat het gedrag van de studenten positief is veranderd: ze wassen hun handen nu regelmatig. Waar eerder nog maar 5 tot 10 procent van de studenten hun handen wasten, na de demonstratie nu is dit percentage gestegen tot 95% van de scholieren en deze kinderen waren ook zeker van plan om thuis en op school hun handen netjes te blijven wassen.

meer weten?
Wil je nog veel meer weten over dit project en wat Habitat Cambodja dankzij de steun vanuit Nederland heeft kunnen doen?

Lees dan hier de volledige projectrapportage

×