Habitat for Humanity op COP27: Hou rekening met huisvesting bij klimaatmaatregelen

9 november 2022

Habitat for Humanity vraagt tijdens COP27 – de Climate Change Conferentie van de Verenigde Naties – aandacht voor huisvesting bij het bereiken van de klimaatdoelen. Met een lijst van aanbevelingen roept Habitat regeringsleiders en organisaties op om bij toekomstige maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering moeten voorkomen en tegengaan, veilige en betaalbare huisvesting als prioriteit mee te nemen.

Huisvesting en klimaatverandering zijn onlosmakelijk verbonden. Dat zien wij ook in onze projecten. De families met wie wij werken zijn degenen die het hardst geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering – van orkanen en overstromingen tot bosbranden en droogte. Zij verliezen niet alleen hun schamele onderkomen bij zo’n ramp, maar worden ook extra kwetsbaarder voor ziekte, honger en sociale uitstoting.

Maatregelen tegen klimaatverandering zijn daarom van groot belang om de meest kwetsbaren te beschermen, maar ook om te zorgen dat deze groep kwetsbaren niet blijft groeien. Zolang de gevolgen van klimaatverandering toenemen, zal ook wereldwijd het aantal klimaatvluchtelingen toenemen.

Huisvesting moet te allen tijde betaalbaar zijn
Maar de wijze waarop we klimaatverandering tegengaan is minstens zo belangrijk. Immers: de maatregelen mogen niet als gevolg hebben dat huisvesting juist onbereikbaarder of nog duurder wordt dan het nu al is. Dat zou het huisvestingprobleem alleen maar groter maken en de Verenigde Naties voorspellen nu al dat er in 2030 drie miljard mensen geen veilig huis hebben.
Daarom roept Habitat op om huisvesting en deze kwetsbare groepen centraal stellen bij de maatregelen.

Duurzaam, maar betaalbaar bouwen
Naast deze dringende oproep op COP27 nemen wij als Habitat uiteraard ook onze eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen bouwen wij in onze projecten met respect voor mens en milieu, maar daarnaast zetten wij ons ook in om duurzame bouwmaterialen en milieuvriendelijk bouwen in meer landen en juist voor mensen met minder inkomen toegankelijk te maken. Wij als wereldwijde huizenbouwer weten immers hoe vervuilend de bouwsector nu nog is en zullen ons blijven inzetten om ook op dit vlak ons steentje bij te dragen.

Voor Habitat is het simpel. Onze missie: een wereld waarin iedereen een veilig huis heeft, betekent ook een leefbare en dus duurzame wereld voor toekomstige generaties!

https://www.habitat.org/emea/newsroom/2022/habitat-humanity-cop27

Update 16 november
Lees hier het nieuwste artikel van Habitat’s Terwilliger Centre for Innovation in Shelter dat  de mogelijkheden onderzoekt voor circulaire huisvestingsoplossingen en vooral de risico’s voor het klimaat EN voor kwetsbare gezinnen – als we dat niet doen.

 

 

 

Deze week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Paul Ekelschot; oud-bestuurslid van Habitat for Humanity International, oud-lid van Habitats Europe Committee en bovenal Habitat supporter van het eerste uur.

Paul heeft veel betekend voor onze organisatie, zowel in Nederland als wereldwijd. Paul is in 2005 toegetreden tot het internationale Habitat-bestuur, de IBOD, en was in die rol een van de grondleggers van Habitats succesvolle groeipad. In zijn rol in het Europe Committee dacht hij mee over de mogelijkheden en de toekomst van onze organisatie in Europa. Maar het bleef niet alleen bij meedenken: Paul bouwde ook letterlijk mee. Zo bouwde hij samen met zijn familie in Mexico en India zij aan zij met toekomstige huiseigenaren en lokale bouwvakkers aan nieuwe huizen voor de allerarmsten. En samen met zijn vrouw steunde hij tientallen jaren diverse Habitat-projecten in verschillende landen.

Wij zijn Paul heel dankbaar voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en alle hulp aan onze organisatie en onze missie: een wereld bouwen waarin iedereen een veilig dak boven zijn hoofd heeft. Wij wensen Pauls familie, in de eerste plaats zijn vrouw Wil en zijn kinderen en kleinkinderen, en ieder ander die Paul liefhad veel kracht en sterkte met dit verlies. Wij hopen dat zij steun en troost kunnen vinden in het feit dat er zoveel mensen bij Habitat – in Nederland en elders op de wereld – met veel dankbaarheid terugdenken aan Paul en dat hij met zijn hulp zoveel levens van mensen, direct en indirect heeft geraakt.

Namens Habitat Nederland,
Jennifer Lemke (directeur Habitat Nederland) en Gerbert Mos (bestuursvoorzitter Habitat Nederland)

15.000+ mensen geholpen
De eerste 6 maanden nadat de oorlog uitbrak heeft Habitat meer dan 15.000 vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ondersteunen dankzij de gulle steun van onze donateurs. Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

In deze Habitat Nieuws onder mee een terugblik op 6 maanden hulp voor vluchtelingen uit Oekraine. Maar uiteraard gaan onze andere projecten ook onverminderd voort.

Habitats hulp aan Oekraïne: een terugblik en onze toekomstplannen
De eerste 6 maanden nadat de oorlog eind februari uitbrak, heeft Habitat al meer dan 15.000 vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ondersteunen dankzij de gulle steun van onze donateurs. Heel hartelijk dank aan een ieder die heeft bijgedragen!

Wij vertellen jullie graag wat Habitat dankzij jullie steun al heeft bereikt, laten onze collega’s in het veld aan het woord en stellen jullie voor aan enkele families die dankzij onze hulp een veilige plek kregen. Maar we geven ook graag een doorkijkje naar de toekomst; van onze plannen om vluchtelingen in de buurlanden voor te bereiden op de komende winter tot het opstarten van ons hulpprogramma in Oekraïne zelf. Want dat onze hulp nog steeds heel nodig is, mag duidelijk zijn. Daarom blijven wij ook onverminderd donaties werven om nog meer vluchtelingen te kunnen helpen, zowel in de buurlanden als in Oekraïne zelf. Elke donatie is van harte welkom!

Video
In deze video zie je meer over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Roemenië, Polen en Hongarije >>

Habitats hulp in de eerste 6 maanden oorlog
Habitat heeft in de eerste zes maanden oorlog al meer dan 10.000 mensen geholpen aan de verschillende grenzen met Oekraïne met emergency kits en vouchers voor het openbaar vervoer. Ook ondersteunden we meer dan 4.500 mensen met tijdelijke onderkomens. Meer dan 1.200 mensen wonen dankzij Habitat voor langere tijd in appartementen of in opgeknapte (kantoor)ruimtes. In Polen hielp Habitat meer dan 14.000 vluchtelingen met gratis meubels, matrassen en andere gedoneerde goederen om hun onderkomens mee in te richten. En met Habitats ‘Housing-info line’ in Warschau hielpen wij al meer dan 2.200 bellers, niet alleen vluchtelingen met al hun vragen rondom huisvesting, maar ook verhuurders die hun appartement aanboden en hulpverleners.

Toekomstplannen
Habitat blijft zeker doorgaan met de opvang van vluchtelingen in de buurlanden. Helemaal nu de winter eraan komt. De verwachte kou en het zware winterweer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee waar we mensen én huizen op moeten voorbereiden.
Roberto Patrascoiu, directeur van Habitat Roemenië, vertelt in deze video hoe we een gebouw in Boekarest winterklaar maken voor bewoning >>

Habitat in Oekraïne
Naast de opvang van vluchtelingen in buurlanden gaat Habitat ook aan de slag in Oekraïne zelf. Dat dat hard nodig is, met bijna 7 miljoen mensen die ontheemd zijn in eigen land en de ongekende schade aan huizen door de oorlog, mag duidelijk zijn. Ook hier is “winterisering” een van de belangrijkste onderdelen in ons programma dat naar verwachting de komenden weken van start gaat en dat is opgezet in nauwe samenwerking met partners die al aanwezig zijn en ervaring hebben in Oekraïne.

Naar schatting wonen op dit moment ongeveer 1,7 miljoen Oekraïners in beschadigde huizen of gebouwen die onvoldoende bescherming bieden tegen kou en winterweer. Vooral in afgelegen, landelijke gebieden is een tekort aan vakmensen en materialen zodat families in beschadigde huizen moeite hebben hun huis te repareren voor de winter intreedt.
Habitat wil deze families helpen met reparaties en aanpassingen voor de winter, met ‘winterkits’ met bijvoorbeeld tochtstrip, isolatieschuim en platen voor van daken en wanden of voor tijdelijke dubbele beglazing van ramen en met bouwtechnische expertise.

Meer lezen?
In deze PDF (EN) lees je het uitgebreide verslag van onze hulp de afgelopen 6 maanden in Polen, Hongarije en Roemenië en persoonlijke verhalen van hulpverleners en families die we geholpen hebben.


Danuta verhuurt haar appartement aan een gezin dat vluchtte vanuit Oekraïne. Lees meer >>
Opvangcentrum in Boekarest biedt veiligheid voor vele gezinnen. Lees meer >>

Ook in 2022 deed Habitat Nederland weer mee met de Dam-tot-Damloop! Na de superwarme, zonnige editie van 2019 was er 2 jaar geen Damloop en helaas was de 8e deelname van Habitat een regenachtige editie. Maar het team liet zich niet ontmoedigen door een paar regenbuitjes!  Ze liepen dan ook niet (alleen) voor zichzelf, maar (ook) voor Habitat.

Van de 20 lopers in het Habitat team waren er dit jaar  14 van Triple Jump. Wij danken dit bedrijf, en alle Damlopers voor hun enthousiaste deelname!  Samen liepen ze het prachtige bedrag bij elkaar van ruim € 6.500.

En het mooie is: een van de acties loopt nog door: Jill loopt in december 2022 de marathon in Valencia en werft tot die tijd nog meer donaties voor ons: bekijk hier de sponsoractie van Jill Dorjath >> 

Waar doen we het voor?
Zoals je weet bouwt Habitat huizen in ontwikkelingslanden, omdat wij vinden dat een veilig huis dé basis is voor een betere toekomst. Al meer dan 39 miljoen mensen wonen dankzij Habitat in een veilig huis maar er is nog heel veel meer te doen: nog steeds leeft 1 van elke 5 mensen ter wereld in een krot!

Met jouw sponsorgeld steun je het werk van Habitat, zoals bijvoorbeeld alle acties die nu in gang zijn om een veilig onderdak te vinden voor vluchtelingen uit Oekraïne die vanwege de oorlog hun eigen huis ontvluchtten. Maar we werken ook door in Oeganda, waar we niet alleen huizen bouwen, maar ook jongeren de kans geven een vakopleiding te volgen, zodat ze kunnen voorzien in hun eigen inkomen en dat van hun familie. En in Kenia, waar we meebouwen aan het verduurzamen van de bouwsector en voor werkgelegenheid zorgen voor (met name vrouwen) in deze sector. We zorgen ook voor toegang tot schoon drinkwater en degelijke toiletten. Samen bouwen we een duurzame toekomst!

Dankzij een prachtige donatie van It’s about Romi konden wij afgelopen juni in Oeganda 1.100 WakaWaka’s uitdelen aan families in onze projecten die geen toegang hebben tot elektriciteit. De WakaWaka’s werden uitgedeeld tijdens een bijeenkomst, waarin de gezinnen eerst een uitgebreide gebruiksinstructie kregen.

In Oeganda leven meer dan 22 miljoen mensen in erbarmelijke omstandigheden. Veel mensen zijn ongeschoold, leven in slechte huisvesting zonder elektriciteit en zijn niet in staat een inkomen te verdienen. Het is voor veel Oegandezen moeilijk om deze cirkel van armoede te doorbreken. Werken kan immers niet meer zodra het donker is, want winkeltjes of werkruimtes zijn niet verlicht. En kinderen kunnen hun huiswerk niet meer maken zodra de zon onder is.
Families gebruiken vaak petroleumlampen, die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Petroleum is bovendien op dit moment voor veel gezinnen onbetaalbaar, want ook in Oeganda stijgen de brandstofprijzen.

Zonnekracht
Verlichting op zonne-energie is een goed en betaalbaar alternatief met grote impact waarmee families kunnen werken aan meer inkomen en kinderen kunnen studeren. Kleinschalige solartechnologie zoals die van WakaWaka vervangt daarnaast de vervuilende en onveilige petroleumlampen en is ook meteen een haalbare eerste stap naar duurzame energie voor de gemeenschappen in Oeganda.

“Zonder WakaWaka leefden wij in het donker”
Ook Azama kregen in juni een WakaWaka: “‘De lamp komt voor ons als geroepen in deze onzekere tijden. Ons huis is niet aangesloten op elektriciteit en het was lastig om na zonsondergang te koken of huiswerk te maken, omdat onze petroleumlamp niet genoeg licht geeft. We moesten er dus heel dicht bij zitten. Geen veilig gevoel met een lamp die zo brandgevaarlijk is”, zegt Azama.
Nu petroleum zo duur is, wilde het gezin de lamp eigenlijk niet meer gebruiken. Het opladen van de telefoon kostte hen ook nog eens 1 euro in de maand; ook dat kon het gezin nauwelijks nog betalen.

Azama is dan ook erg blij met de WakaWaka Power. “Jullie weten niet wat dit voor ons betekent! Met de WakaWaka kan ik thuis gratis mijn telefoon opladen, kunnen we na zonsondergang eindelijk veilig bij elkaar zitten en kunnen de kinderen hun huiswerk maken. Ik durf ook weer ‘s avonds naar de WC te gaan, omdat ik nu een lampje heb om mee te nemen. Ons leven zal zoveel makkelijker worden.“

Habitat en WakaWaka
Habitat werkt samen met partners aan zaken zoals waterlevering en sanitaire voorzieningen, inkomensgenererende activiteiten en trainingen. Een van die partners is sinds 2015 WakaWaka. Samen hebben we als doel om zoveel mogelijk Habitat families en gemeenschappen te voorzien van duurzame energie en veilig licht. Zo kunnen wij nog meer impact genereren en families een steuntje in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen.
Lees meer over deze samenwerking >> 

Jaarlijks overlijden bijna een half miljoen mensen aan de gevolgen van Malaria. Een veilig huis kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze ziekte. Daarom werkt Habitat in het “Healthy Houses” project samen met bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor dit probleem. Eén van Habitats nieuwe partners is In2Care . De EaveTube, een uitvinding van In2Care, is een speciale ventilatiebuis die in het huis kan worden geplaatst, waardoor het aantal Malariabesmettingen met 47% afneemt.

Samen met In2Care en lokale partners zal Habitat de komende maanden onderzoeken hoe de EaveTubes in Kenia op een betaalbare manier in huizen kunnen worden geïnstalleerd, hoe ze lokaal kunnen worden gedistribueerd en geregistreerd en of er mogelijkheden zijn om onderdelen te recyclen.

Voor deze haalbaarheidsstudie ontvangen we een mooie bijdrage van het Small Business Innovation Research (SBIR) programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In maart 2022 is Habitat Jordanië, dankzij een geweldige donatie vanuit Nederland, van start gegaan met het project ‘Promoting Green Communities in Jordan’.

Doel van dit project: zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen toegang krijgen tot veilige, adequate en betaalbare huisvesting en tegelijkertijd het promoten van ‘ groene’ aanpassingen in en rondom het huis. De fundering voor het eerste huis is inmiddels klaar.

Binnen dit project bouwen we voor 6 families een geheel nieuw energie efficiënt huis, aangepast aan het klimaat (extreem koude winters en extreem hete zomers), we helpen ook 41 families met het (energie efficiënt) verbouwen van hun huis. Bovendien zullen we via een training 5.000 mensen bewust maken van het positieve effect van energiezuinige oplossingen in en om het huis.

De nieuwe huiseigenaren betalen via een lening zonder winstoogmerk het huis in de komende jaren terug aan Habitat. Met die gelden kunnen we in de toekomst nog meer mensen helpen.

Vandaag is het 100 dagen geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Habitat kwam meteen in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne die een veilig onderdak zochten in buurlanden Roemenië, Polen en Hongarije.
Dankzij steun van heel veel donateurs en bedrijven konden wij al 25.000 mensen helpen. Mensen die alles moesten achterlaten op zoek naar veiligheid. Wij boden hen een warme plek om uit te rusten op hun reis, een veilig overnachting na een zware tocht of huisvesting waar ze met hun gezin de komende tijd kunnen blijven en weer een leven kunnen opbouwen.

Nu richten we ons vooral op de langere termijn en werken samen met (lokale) overheden aan veilige huisvesting voor vluchtelingen.

Download de PDF (EN) met een update over 100 dagen hulp >>

Lees hieronder onze nieuwsbrief over ‘100 dagen hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne’

100 dagen onderweg

Iedereen die ons werk ons werk voor Oekraïense vluchtelingen steunt, willen wij heel hartelijk bedanken. Dankzij al deze donateurs kunnen wij blijven helpen.
Want ook nu de meeste televisiecamera’s en krantenkoppen de vluchtende Oekraïners alweer zijn vergeten, gaat Habitat door. Onze noodhulp begon met de eerste opvang op een veilige, warme plek en stopt niet voordat vluchtelingen een veilig, fatsoenlijk thuis hebben waar ze stap voor stap hun levens weer kunnen opbouwen.

Update Oekraïne: 100 dagen op de vlucht
Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werkte Habitat aan de grenzen in Roemenië, Polen en Hongarije om steun te bieden aan vooral vrouwen en kinderen die hun land ontvluchtten. We zorgden voor verwarming, hotelvouchers en telefoonopladers en stonden klaar om opvang en ondersteuning te bieden.
Nu richten we ons op de huisvestingsbehoefte op langere termijn en werken aan veilige huisvesting voor vluchtelingen zoals Marina. Haar verhaal zie je hier.

 

100 dagen hulp in beeld
In deze film van 2 minuten krijg je een beeld van ons werk in de afgelopen 3 maanden dat we dankzij donateurs van over de hele wereld konden doen.
Bekijk de film >>
100 dagen hulp in cijfers
Habitat hielp al 25.000 vluchtelingen die alles achterlieten met een warme plek om uit te rusten, een veilige overnachting na een zware tocht of huisvesting om met het hele gezin voorlopig kunnen blijven.
Meer weten? Lees de (Engelstalige) PDF over 100 dagen hulp >>
Doneer en blijf op de hoogte
 

Habitat bemiddelt in Hongarije tussen vluchtelingen en gastgezinnen die tijdelijke huisvesting aanbieden. We regelen onder andere contracten, transport en vertalers. Zo vonden Olga en haar via Habitat een appartement waar zij de komende maanden kunnen blijven. Lees meer >>
“Als er iets goeds op je pad komt, deel het met anderen. Als er iets slechts op je pad komt, hou het voor jezelf en maak er wat goeds van.”

Dit is de lijfspreuk van Arpad. Hij stelde zijn appartement in Budapest ter beschikking aan vluchtelingen. “Normaal verdien ik een extra inkomen met de verhuur, maar rondkomen met wat minder is een kleine opgave vergeleken met wat deze mensen moeten missen!”

Kort ander nieuws

  • We hebben nog een aantal kaarten beschikbaar voor ons Habitat Damloop team! Ga jij de uitdaging aan en loop je op 19 september die 10 mijl voor Habitat?
    Klik hier voor alle informatie  >>
  • Habitat ‘bouwt groen’
    Klimaatverandering heeft grote invloed op ons werk. Steeds meer mensen ontvluchten huis en haard door droogte, hitte of overstromingen en juist de allerarmsten worden het hardst getroffen. Daarom willen wij bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering. Daarom bouwen wij in Nepal en op de Filippijnen met bamboe en gebruiken op Sri Lanka ‘compressed stabilized earth blocks’. Een mooi artikel hierover vind je op ‘Fair Planet’: “What is green building and why is it so important?”>>

Facebook

Link

Website

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Klik hier om je af te melden van mails van Habitat Nederland.Ons postadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|**|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

 

Op 18 september loopt Habitat Nederland voor de 8e keer met een team mee aan de (een jaar uitgestelde) Dam-tot-Damloop!

Heb jij zin om mee te lopen? We hebben nog 6 tickets beschikbaar!
Wij regelen de startbewijzen en shirts en maken er samen met jullie een sportieve dag van! Het enige dat je hoeft te doen is voor € 250 sponsors werven zodat Habitat nog meer mensen kan helpen met een veilig huis.

En zeg nou zelf: lopen voor een goed doel is toch veel leuker dan alleen maar hardlopen?
Aanmelden en meer informatie: https://bouwmee.habitat.nl/activiteit/damloop2022

Nieuwsbrief
Sluiten