Huisvesting, schoon water en zelfredzaamheid op het platteland van Cambodja

In Cambodja bouwen we huizen voor kwetsbare gezinnen en geven hen, hele gemeenschappen en scholen toegang tot schoon drinkwater en toiletten. Zo kunnen we de levens verbeteren van mensen in dorpen op het platteland van Siem Reap en Battambang. Daarnaast ontvangen de gezinnen ze een klein bedrag om een eigen bedrijfje op te zetten, of om bijvoorbeeld een groentetuin bij hun nieuwe huis aan te leggen of een fiets te kopen om de groente op de markt in de stad te verkopen. En dankzij de PASSA methode gaan bewoners zelf aan de slag met oplossingen voor problemen in hun gemeenschap.

Duurzame en veilige huisvesting

Habitat zorgt voor eenvoudige en betaalbare huizen en regelt indien nodig eigendomsrechten voor de grond waarop het huis staat. Alle huizen worden rampbestendig, zodat de bewoners beschermd zijn tegen allerlei natuurgeweld zoals overstromingen in het moessonseizoen. De bewoners worden betrokken bij het ontwerp van de huizen en het vinden van de meest geschikte bouwlocaties.

Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Gezinnen ontvangen waterfilters en krijgen voorlichting over schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiënische gewoontes. Daarnaast bouwen wij wc’s, veelal tussen de huizen in waardoor het hele dorp toegang krijgt tot goede sanitaire voorzieningen en een betere hygiëne.

Ten slotte zorgt Habitat voor een watertank, een pomp en wasbakken op scholen. Hiermee krijgen de schoolkinderen beschikking over veilig drinkwater. De kinderen op deze en op andere scholen in de regio krijgen training in goede hygiëne, we leren ze bijvoorbeeld dat het belangrijk is om vaak je handen te wassen. Uit een eerder project blijkt dat wel 95% van de kinderen hun handen tegenwoordig regelmatig wast. Voor de hygiëne training was dit slechts 5 tot 10%.

Vergroten zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen

Belangrijk aspect van ons werk in Cambodja is het blijvend verbeteren van de zelfredzaamheid van de gezinnen waar we huizen voor gebouwd of gerenoveerd hebben. Huiseigenaren die een eigen bedrijfje willen beginnen, krijgen een startkapitaal van € 150. In samenwerking met lokale partners krijgen alle gezinnen ook training in huishoudfinanciën. Zo kunnen deze gezinnen nog beter voor zichzelf blijven zorgen.

Risico beperking = armoedebestrijding

(natuur)rampen treffen de meest kwetsbaren in een land altijd het hardst. Zij verliezen het meeste van hun toch al schamele bezittingen en hebben niet de veerkracht om op eigen kracht zo’n ramp te bo¬ven te komen. Maar het omgekeerde geldt gelukkig ook: met effectieve rampen-risicobeperking kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebestrijding en helpen wij de meest kwetsbare families juist veerkrachtiger te worden.

Daarom zet Habitat zich in Cambodja ook actief in om mensen en gemeenschappen te helpen zelf hun risico’s in kaart te brengen, zich voor te bereiden en weerbaarder te worden. Hiervoor maakt Habitat gebruik van de PASSA-methode. PASSA is ontwikkeld door het Rode Kruis en wordt in veel landen over de wereld toegepast. Het past goed bij Habitat omdat het – net als Habitat – focust op zelfredzaamheid en mensen traint en de middelen in handen geeft om op eigen kracht hun toekomst te verbeteren.

Wat is PASSA?

PASSA is de afkorting voor Participatory Approach for Safe Shelter Awareness en richt zich, zoals uit de naam blijkt, op veilige huisvesting. De methode is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen in een groep of gemeenschap – ongeacht leeftijd, geslacht of opleiding – kennis en ideeën heeft en dat oplossingen voor gedeelde problemen kunnen worden gevonden door mensen effectief te laten samenwerken. Het doel van PASSA is om mensen bewust te maken van de risico’s en samen te laten werken aan de oplossing voor hun problemen. Zo ervaren de deelnemers zelf het nut, voelen ze zich verantwoordelijk voor de resultaten en zal PASSA een blijvend resultaat boeken en een duurzaam proces worden in de gemeenschap.

Meer weten over de mogelijkheden?

Mette Pronk, manager fondsenwerving en projecten, staat je graag te woord:
E m.pronk@Habitat.nl
T 020 800 2970
M 06 3013 7987

Nieuwsbrief
Sluiten