Met PASSA voortaan droge voeten in Battambang

Het oude huis van Oeun en haar gezin lekte bij elke regenbui en het stond op palen die los op de betonnen fundering stonden: het hele huis schudde heen en weer bij harde wind. Het gezin leefde continu in angst dat het huis ’s nachts tijdens een storm zou instorten terwijl zij sliepen: in het regenseizoen bracht de familie dan ook vele nach¬ten door onder het huis van buren of schuilend bij een grote bamboestruik op hun erf. De jarenlange onveilige en onzekere manier van leven had zijn weerslag op Oeun: ze was heel emotioneel door deze traumatische ervaringen. Maar van opgeven wilde ze niet weten!

In Battambang is het PASSA-project in september 2018 van start gegaan met de oprichting van een commissie be¬staande uit 7 leden. Deze commissie van 7 heeft de andere deelnemers van de PASSA-groep geworven en getraind en schrijft samen met hen de voorstellen.

elk jaar weer overstromingen
Als eerste stap in de PASSA-aanpak heeft de groep naar het verleden gekeken om te bepalen wat problemen in het dorp zijn. Als meest prangende probleem stelden de dorpsbewoners vast dat een deel van de huizen van dorp regelmatig overstroomt in het regenseizoen. Niet alleen huizen, maar ook de weg komt onder water te staan en de school staat elk jaar een tijdlang blank door het vele water. En tegelijkertijd hebben ze in deze gemeenschap te weinig water om de rijstvelden te irrigeren.

De PASSA-groep heeft een plan opgesteld om deze problemen aan te pakken. Na goedkeuring van het plan hebben ze van Habitat Cambodja een bijdrage gekregen van € 1.500 om het plan daadwerkelijk te kunnen implementeren. Naast het geld dat Habitat in dit project ter beschikking stelt, moeten de groepsleden ook op zoek naar andere fondsen om het totale plan te financieren.

kanaal graven en weg en huizen ophogen
In het plan stelde de PASSA-groep voor om het bestaande kanaal dieper te maken en verder door te trekken. Zo kan het water verder komen om ook de rijstvelden te irrigeren. Habitat heeft hiervoor het kanaal 300 meter verder doorgetrokken. De mensen in het dorp hebben zelf ook nog eens 300 meter voor hun rekening genomen. Dit hebben ze gefinancierd door een deel van het zand dat uit het kanaal kwam te verkopen aan de families wiens huizen regelmatig overstroomden. Zij konden met het gekochte zand hun huis ophogen.

De rest van het zand uit het kanaal is gebruikt om de lokale weg naar de rijstvelden te verhogen. Normaal gesproken was deze weg in het regenseizoen erg moeilijk begaanbaar. Met de opgehoogde weg zijn de velden het hele jaar door goed bereikbaar. Een mooie bijkomstigheid is dat de naastgelegen lokale school nu ook niet meer overstroomt en bereikbaar blijft.

Via het uitgediepte kanaal is irrigatie van de rijstvelden beter mogelijk. De dorpelingen zijn dankzij dat irrigatiewater verzekerd van een goede rijstoogst per jaar. En in de zomer kunnen ze andere groenten verbouwen op het land, wat extra inkomsten oplevert.

Zo heeft dit PASSA-project geleid tot een aantal heel concrete en mooie resultaten:

  • Acht huizen opgehoogd: geen overstromingen in huizen meer en bewoners konden gebruik maken van minder duur zand.
  • De weg is verhoogd en blijft droog omdat water kan wegstromen in het kanaal. Daarmee is 1.000 hectare aan rijstvelden het hele jaar door goed bereikbaar en bovendien is vervoer van producten voor de verkoop mogelijk.
  • De school overstroomt niet meer, waardoor de kinderen minder schooldagen moeten missen.
  • Met al deze aanpassingen zijn alle 1.423 mensen in de gemeenschap geholpen.

Oem, leider van deze PASSA-groep vertelt: “Deze weg was vroeger erg moeilijk begaanbaar, zowel voor de schoolgaande kinderen als voor ouderen uit het dorp. In het regenseizoen was het erg modderig en glad”. Hij voegt eraan toe dat door de vaak hevige regenval de sanitaire voorzieningen overstroomden en het vuile water over de weg spoelde. Dit had grote impact op de gezondheid van de bewoners in het dorp.

Nieuwsbrief
Sluiten