Over Habitat

Samen bouwen wij een beter leven

Habitat for Humanity wil mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk huis hét middel is hiervoor.

Een huis biedt niet alleen onderdak, maar ook gezond­heid en veerkracht, het levert toegang tot kapitaal en kan fungeren als onderpand voor een lening. Daarmee kunnen mensen, vanuit de veilige basis van hun huis, zelf verder bouwen aan een beter leven voor zichzelf en volgende generaties.

Het wereldwijde huisvestingsprobleem

Bijna een kwart van de wereldbevolking heeft geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. 1,6 miljard mensen leven in krotten, op het platteland of in overvolle sloppenwijken. Dat leidt tot ziekte, armoede, stress en gebrek aan toekomstperspectief.
Zonder goede huisvesting lopen mensen meer risico op ziektes en leven mensen in angst: voor natuurrampen, voor onveiligheid en voor uitzetting uit hun onderkomen. Kinderen missen meer school door ziekte en volwassenen kunnen nauwelijks rondkomen. Wie in zulke omstandigheden leeft, kan bijna niet ontsnappen aan de armoede.

Onze missie en visie:
Goede huisvesting is de sleutel tot een beter leven. Daarom ondersteunt Habitat mensen om een beter leven te bouwen met goede huisvesting als basis.

Habitats unieke aanpak

Habitat ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen die – met een steuntje in de rug – heel goed in staat zijn om een eigen toekomst op te bouwen. Daarom bouwt Habitat, samen met de nieuwe huiseigenaren, eenvoudige en betaalbare huizen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een maandelijkse aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen om zelfstandig hun leefruimte te verbeteren.

“Ik weet dat we nu geld apart moeten houden om onze lening terug te betalen, maar dat doen we graag. Want we betalen nu voor ons eigen huis! Met ons kleine salaris was dat zonder Habitat nooit gelukt.”
Grace uit Malawi

Een Habitathuis:

  • Stevige structuur: een Habitathuis biedt bescherming tegen klimaatinvloeden en staat op een locatie die geen gevaar oplevert voor de bewoners.
  • Voldoende leefruimte: een Habitathuis heeft voldoende ruimte: per ruimte leven er maximaal drie bewoners.
  • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen: bij een Habitathuis is schoon water beschikbaar tegen een redelijke prijs en in de buurt van een Habitathuis is een toilet dat gebruikt wordt door een redelijk aantal mensen.
  • Inclusief woonrechten: bij een Habitathuis hoort het recht op veilig wonen zonder het risico uit je huis te worden gezet.

Duurzaam bouwen

De manier waarop we bouwen is net zo belangrijk als het eindresultaat. Habitat werkt altijd samen met lokale vakmensen, bouwt met lokale, duurzame materialen en volgens lokale gebruiken. Daarbij richten wij ons meer en meer op duurzaam bouwen in de breedste zin van het woord. Zo vermindert onze bouwwijze niet alleen negatieve invloeden op het milieu en de aarde, maar bevordert wát wij bouwen ook de gezondheid, beperkt de kosten en het energieverbruik van de bewoners. De focus op duurzaamheid is economisch, milieutechnisch en moreel de juiste keuze: voor nu en voor toekomstige generaties!

Impact vergroten: bouwen aan een systeem

Habitat heeft al meer dan 39 miljoen mensen geholpen aan een thuis en een toekomst. Een indrukwekkend aantal. Maar het gaat niet hard genoeg: Ook als we het aantal huizen dat wij bouwen jaarlijks zouden verdubbelen, dan nog is dat niet voldoende om de 1,6 miljard mensen zonder fatsoenlijk dak boven hun hoofd onder dak te helpen.

Om onze impact te vergroten, zet Habitat zich steeds meer in om ‘te bouwen aan het systeem’: door de huisvestingssector te veranderen kunnen wij een katalysator zijn die samen met andere partijen op steeds grotere schaal goede, veilige en betaalbare huisvesting voor veel meer mensen tegelijk bereikbaar maakt.

Het bouwen aan het systeem doen wij onder andere door:

  1. het ontwikkelen, verbeteren en beter toegankelijk maken van producten en diensten in de huisvestingsmarkt, zoals financieringsmogelijkheden voor mensen zonder bankrekening, betaalbare bouwmaterialen en innovatieve, duurzame en betaalbare technieken in de bouw,
  2. Het veranderen van beleid en systemen die mensen beletten hun woonomstandigheden zelf te verbeteren. Habitat zet zich in om wereldwijd de wet- en regelgeving op het gebied van eigendoms- en huurrecht ten positieve te beïnvloeden. Met goede en rechtvaardige wetten en regels kan Habitat heel veel mensen tegelijk toegang tot betere huisvesting bieden.

Internationale organisatie

Habitat for Humanity, met hoofdkantoor in Atlanta, is een organisatie die tegenwoordig actief is in meer dan 70 landen. Wereldwijd leven dankzij Habitat 39 miljoen mensen in een veilig huis met een solide dak, stevige muren en schoon drinkwater. Alleen al in boekjaar 2021 heeft Habitat wereldwijd ruim 4 miljoen mensen geholpen met nieuwbouw, renovatie of reparatie.

Zonder huis geen leven

Nieuwsbrief
Sluiten