Gjengemakers

Werkgelegenheid voor jongeren in duurzame bouwsector in Kenia

Habitat en Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) werken in Kenia aan duurzame economische ontwikkeling, het verduurzamen van de bouwsector en het vergroten van de werkgelegenheid voor jongeren in de ‘groene’ bouwsector.

Vanuit de visie dat goede huisvesting de sleutel is tot een beter leven bouwt Habitat for Humanity over de hele wereld aan goede, betaalbare en duurzame huisvesting. De huisvestingscrisis is groot: De VN verwacht dat in 2030 drie miljard mensen – ongeveer 40% van de wereldbevolking – geen fatsoenlijke huisvesting hebben. Als Habitat wil werken aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een goed en betaalbaar huis, dan is alleen huizen bouwen niet genoeg: wij moeten de oorzaken van het probleem aanpakken: de systemen die veroorzaken dat mensen in onacceptabele omstandigheden moeten leven; die hen ervan weerhouden om zelf hun leefsituatie te verbeteren. (lees hier meer over Habitats Theory of Change >>)

Daarom richten wij ons steeds meer op projecten waarin wij niet zelf de huizen bouwen, maar helpen om de bouwsector in een land of regio te verbeteren en deze voor meer mensen toegankelijk te maken. Zo krijgen de families de mogelijkheid om met betaalbare en goede bouwmaterialen en de juiste expertise zelf te bouwen aan een veilig onderkomen.

Dit project in Kenia is zo’n project waarin wij als Habitat niet zelf bouwen maar ons richten op de lokale bouwsector. Wij werken samen met een aantal inspirerende lokale start-ups om de markt voor duurzame bouwmaterialen in Kenia te verbeteren en tegelijkertijd jonge mensen op te leiden voor een toekomst in deze sector. Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat met een speciaal fonds – het Challenge Fund for Youth Employment – de werkgelegenheid voor jongeren in Oost Afrika wil stimuleren.

Wat we doen

Habitat for Humanity zal, met expertise van Habitats Terwilliger Center for Innovation in Shelter, investeren in drie Keniaanse bedrijven om gedurende 3 jaar ten minste 900 jongeren te ondersteunen bij het vinden van groene banen.

We gaan samenwerken met drie bedrijven die al actief zijn in Kenia:

  • Gjenge Makers en MycoTile zijn beide producenten van groene woningproducten op basis van afvalrecycling: de straatstenen van Gjenge en de isolatieproducten van MycoTile bieden alternatieve, meer betaalbare oplossingen om duurzaam te bouwen.
  • Toolkit iSkills heeft een model dat gericht is op het matchen en certificeren van geschoolde arbeidskrachten in de duurzame energiesector.

Hoe gaan we de doelstellingen bereiken?

  1. Door het verbeteren van technische en commerciële vaardigheden van jongeren en het koppelen van deze jongeren aan fatsoenlijke banen. Zo krijgen zij meer kans op een beter en langduriger inkomen.
    De activiteiten omvatten mobilisatie, bewustmaking, opleiding en bijscholing van jongeren. Na de scholing zullen we hen onboarden op digitale banenplatforms en matchen met banen en stagemogelijkheden;
  2.  Stimuleren van vraag, aanbod en gebruik van duurzame, groene huisvestingsproducten en diensten – meer vraag naar alternatieve bouwmaterialen zal leiden tot meer banen in die sector
  3. Het vergroten van participatie van vrouwen en jongeren in de bouwsector door bewuste focus op het waarborgen van fatsoenlijk werkbeleid en interventies voor jongeren en vrouwen.

Over Challenge Fund voor Youth Employment
Het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) is een 6-jarig programma dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het fonds is: het creëren van een goede toekomst voor 200.000 jonge vrouwen en mannen in het Midden-Oosten en Afrika. Dit willen zij bereiken met werkgelegenheid initiatieven die jongeren (vooral vrouwen) helpen om hun kansen op de arbeidsmarkt, en daarmee hun inkomen sociale zekerheid te vergroten.

Ondersteuning door CFYE zal de effectiviteit van het programma verbeteren en bijdragen aan het identificeren van wat werkt, zodat het model kan worden gekopieerd en opgeschaald in Kenia en daarbuiten. De expertise van CFYE in GESI en fatsoenlijk werk zal onmisbaar zijn voor het creëren van zinvol en inclusief werk in de bouw. Bovendien zal de bijdrage van CFYE Habitat for Humanity helpen om continu toezicht te houden op de gecreëerde, gematchte en verbeterde banen.

Werknemers van Gjenge Makers poseren met duurzame bakstenen gemaakt van plastic afval.

Gjenge Makers is een sociale onderneming die tot doel heeft in te spelen op de behoefte aan duurzame en betaalbare alternatieve bouwmaterialen in Kenia en het vasteland. Ze maken straatstenen van gerecycled plastic. Dit leidt tot goedkopere maar nog steeds kwalitatief goede bouwstenen, waarmee ze (via samenwerkingsverbanden) woningen voor daklozen willen bouwen.

MycoTile is een jonge startup die betaalbare huisvestingsoplossingen maakt van agrarisch afval: Via een CO2 negatief proces binden ze landbouwafval (zoals maïskolven, koffieschillen, kokosnootkokos en rijstschillen) met paddestoelmycelium en bieden daarmee een hoogwaardig alternatief voor traditionele bouwmaterialen.

Toolkit iSkills leidt kwetsbare jongeren en vrouwen op, zorgen voor certificering en matching met banen in de sector duurzame energie.

Meer weten over de mogelijkheden?

Mette Pronk, manager fondsenwerving en projecten, staat je graag te woord:
E m.pronk@Habitat.nl
T 020 800 2970
M 06 3013 7987

Nieuwsbrief
Sluiten