Habitat Nederland

Habitat for Humanity Nederland (Habitat Nederland), opgericht in 1993, is een zelfstandige en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie met als missie mensen een betere toekomst te bieden met een degelijk en veilig huis als basis.
Onze statuten vind je hier >>

Habitat Nederland ontvangt geen subsidie. We richten ons op het bedrijfsleven, op particuliere donateurs, vermogensfondsen, en overheden en instellingen voor financiële ondersteuning van onze projecten. Naast het werven van geld en sponsoring bieden we particulieren en bedrijven ook de mogelijkheid om als bouwreiziger een week lang huizen te bouwen samen met de toekomstige huiseigenaren en lokale arbeiders. Als bijdrage aan onze projecten is in de reissom een minimum donatiebedrag opgenomen.

Habitat Nederland bestaat sinds 1993 en is sinds die tijd uitgegroeid van een vrijwilligersclub tot een professionele organisatie met 10 medewerkers die samen werken aan de volgende doelstellingen van Habitat in Nederland:

  1. Mensen bewust maken van het wereldwijde huisvestingsprobleem en de oplossing van Habitat – een veilig (t)huis – én
  2. Donaties werven om de Habitat bouwprojecten te financieren.

De organisatie bestaat uit twee afdelingen en twee staffuncties:

  • Fondsenwerving
  • Marketing en Communicatie

Meerjarenplan 2022 – 2026
Vanuit onze visie dat iedereen recht heeft op een veilig huis, bouwen wij bij Habitat Nederland aan een wereld waarin iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. In 2021 hebben wij onze strategische keuzes aangescherpt en het strategische meerjarenplan voor 2022-2026 opgesteld. Hoofddoel in onze strategie is om de komende jaren onze impact te vergroten om in de komende vijf jaar 500.000 mensen te helpen hun woon- en leefomgeving te verbeteren.

Meer over ons meerjarenbeleid lees je in ons Strategisch Plan 2022 -2026 >>

Vrijwilligers

Tientallen vrijwilligers ondersteunen onze organisatie; bijvoorbeeld als ambassadeur, als bestuurslid of als bouwreisbegeleider.

Ambassadeurs Habitat Nederland

Onze ambassadeurs hebben ons werk van dichtbij gezien en zijn oprecht betrokken geraakt bij onze organisatie. Als ambassadeurs zetten ze zich belangeloos in om aandacht te vragen voor het werk van Habitat.

Marlayne Sahupala
Patrick van Hees
Buddy Vedder

Bestuur

Gerbert Mos, voorzitter
Ronald van den Berg, penningmeester
Heather Alner, bestuurslid
Susan Havermans, bestuurslid

Vind hier ons directiereglement >>

Bouwreisbegeleiders

Een bouwreis van Habitat is niet compleet als er geen bouwreisbegeleider bij is.

ANBI en CBF

Habitat Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsregeling van het CBF en is daardoor een ‘Erkend Goed Doel’. Bovendien voldoen we aan eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen: we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een overzicht van onze ANBI-gegevens vind je hier >>

Partos 9001 gecertificeerd

Habitat Nederland is in het bezit van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons beleid, processen en werkwijzen voldoen aan internationale kwaliteitseisen voor bedrijfsvoering. Met een Partos 9001:2015 certificaat (versie 2018), voldoen we ook aan de norm die specifiek geldt voor Nederlandse organisaties in ontwikkelingswerk.
Lees meer over Partos 9001 >>

Nieuwsbrief
Sluiten