Inspirerende Damloop sponsoractie van Jill Dorjath voor Oeganda

Click here for English

Op 10 september, 2 weken voor de start van de Dam tot Damloop, werden wij gebeld door Jill Dorjath. Zij wilde graag meelopen in het Habitat Damloop team en hoopte dat we nog startbewijzen beschikbaar hadden. Aangezien we net wat afzeggingen hadden gehad, hadden we zeker een kaart voor haar beschikbaar. En zelfs voor 6 van haar vrienden die ook graag mee wilden lopen!
We vragen Damlopers om 125 euro te werven voor ons project in Oeganda, maar gaven bij Jill aan dat we het zouden begrijpen als dat in die 2 weken tijd misschien niet meer zou gaan lukken. Jill zei echter dat ze juist hoopte dat ze nog veel meer zou gaan ophalen!
Jill: “Ik voelde me een beetje passief het afgelopen jaar en ik wilde iets doen, iets betekenisvols. Ik wist dat als ik het doel van het lopen van een marathon zou koppelen aan iets groters dan alleen mijzelf, ik dan nog beter gemotiveerd zou zijn om dat doel te bereiken”.

En zo kwam ze bij ons terecht. Jill liep niet alleen de Damloop, maar ook de marathon van Amsterdam. En ze deed dit met in haar hoofd haar oma, die in haar jonge jaren tijdens de oorlog was opgepakt om te werken in een kamp. Ze liet 2 kleine kinderen achter. “Een van die kinderen was mijn vader. Als er destijds geen mensen waren geweest die hem en mijn tante hadden opgenomen en onderdak en eten hadden gegeven, dan zou ik nooit geboren zijn.”

Jill zag een overeenkomst tussen de mensen die haar vader hebben geholpen en het Habitat project in Oeganda waar wij huizen bouwen voor kinderen die door oorlog en ziekte kwetsbaar geworden zijn. Ze wilde minimaal 1 van die kinderen helpen en daarom wilde ze minimaal € 4.000 ophalen met haar actie.

Mensen willen je helpen, je moet het ze alleen vragen!
“Ik wist dat het een uitdagend doel was, wat ik mezelf gesteld had. Maar ik wist ook dat er zoveel goeie lieve mensen zijn die je willen helpen als je zoiets doet. Je moet het ze alleen vragen!”
“Toch was ik verbaasd over de kracht van relaties. Dat je in zo korte tijd zulke grote dingen voor elkaar kunt krijgen! Ik heb alle mensen die ik ken benaderd. Mensen uit verschillende fases van mijn leven. En daar kwamen verrassende reacties op! Vroegere leraren, vrienden van verschillende scholen, landen en bedrijven, vrienden van familie en nieuwe vrienden… iedereen droeg wat bij. Sommigen kwamen terug en gaven zelfs twee keer toen ze zagen dat ik mijn doel misschien net niet zou bereiken. Vrienden van vrienden deden mee. Mijn sportmasseur gaf me 3 gratis behandelingen als ik het geld dan zou doneren aan het project. Zoals ik had gehoopt toen ik hiermee startte: er gebeurden zoveel coole, positieve dingen”, vertelt Jill.

“Het is werkelijk ongelooflijk en het maakt me heel dankbaar en trots dat ik zoveel mensen ken die zo snel “ja” zeiden toen ik hen om hulp vroeg. Ik rende die marathon met al deze mensen in mijn hoofd”, zei ze. “En ik rende voor mijn oma. Zij wist aan het gevangenkamp te ontvluchten en haar kinderen weer terug te vinden. Dat was een gevaarlijke onderneming waar veel wilskracht voor nodig was. Ik heb haar karakter altijd bewonderd en haar spirit en kracht stonden mij bij tijdens de Damloop en de Amsterdam Marathon.”

Jill haalde ruimschoots haar doel: in totaal haalde zij € 5.128 op voor het project in Oeganda. Dat vinden wij supercool!

“Het bouwen van 1 huis voor wezen in Oeganda lost niet alle wereldproblemen op. Maar het helpt wel een aantal kinderen, die nu een beter leven tegemoet gaan. Ik ben maar 1 persoon en dit heb ik kunnen bereiken. Dus bedenk je eens wat we zouden kunnen bereiken als iedereen 1 klein probleem dat ze in de wereld zien, zou oppakken en hier wat voor betekenen? Ik hoop dat mensen dit lezen en dat het ze inspireert ook iets te gaan doen.”

Als je zelf een sponsoractie wilt starten om Habitat te steunen, neem contact op met Rosalie van Zeijts (020 – 800 2970, r.vanzeijts@Habitat.nl)

Inspiring fundraiser run Jill Dorjath for Uganda

On September 10, just 2 weeks before the Dam tot Damloop, a woman named Jill called us to ask if she could join our Damloop fundraising run team. Since a few runners had just cancelled due to injuries, we had some tickets left. Jill joined the team, and quickly found 6 other people to join too.

We asked them each to raise 125 euros for our project in Uganda, but told them that we understood if they could not make it happen in such a short timeframe. Jill told us she hoped she could do better than that.

“I was feeling a bit static this past year, and I wanted to do something meaningful,” she said. “I knew that if I tied the marathon goal to something bigger than just myself, I’d be more motivated to achieve it.”

Jill ran the marathon for her grandmother, who was taken away to a prison camp at a young age when her children were small. “One of the kids left behind was my father, and if people hadn’t helped him and my aunt and given them food and shelter, I wouldn’t be here today.”

Jill saw a parallel with those who helped her father, and Habitat’s initiative to build homes for orphans who have been made vulnerable by war, disability and disease in Uganda. So she set a goal to raise at least 4000 euros to build at least 1 home.

“I knew it was going to be hard to achieve, but there are so many good people out there who help you reach your goal once you set out to do something. You just have to ask them. I was amazed at the power of relationships to make big things happen in such a short time. I reached out to so many people from across different phases of my life, and had many nice surprises. Former teachers, friends from different schools, countries and companies, my siblings’ friends, and new friends all contributed. Some people came back and gave twice when they saw I might not meet my goal. Friends of friends pitched in. My massage therapist even gave me 3 free massages if I’d use the money I would have paid for my massages toward the project instead. Lots of cool things happened just as I had hoped they would,” said Jill.

“It’s truly unbelievable, and it makes me feel thankful and proud to know so many people who so easily said yes when I asked for help on this. I ran that marathon with all those people in mind,” she said. “I also ran for my grandmother. She eventually escaped from that prison camp and got back to her children. That was risky and took drive and willpower. I always admired her character, and I carried her spirit and her strength forward with me during the Damloop and the Amsterdam Marathon.” Jill surpassed her goal and to date, has raised 5182 Euros. We think that’s pretty cool.

 “Building one home for orphans in Uganda will not solve all of the world’s problems. It will, however, help out some kids in need. I’m just one person and I was able to do this. Now think of the impact we could make if everyone took one little problem they see in the world and tried to do something (anything!) to make a small impact? I hope people read this and it sparks them to take action too.”

If you are interested in starting a fundraising project of your own to support Habitat, please get in touch with Rosalie van Zeijts (020 – 800 2970, r.vanzeijts@Habitat.nl)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

×