Runa bouwde met Habitat in Nepal een bamboehuis

Runa (34) woont in de buurt van Morang, in Nepal. 17 jaar geleden trouwde zij met haar man Ramu, die schilder was en een heel stabiel inkomen had. Ze waren heel gelukkig samen en kregen 2 kinderen: dochter Kabitat (nu 15 jaar) en zoon Rohan (12). Helaas werd Ramu een jaar na de geboorte van Rohan ernstig ziek en stierf.

Het leven van Runa werd daarna erg moeilijk, vooral doordat de ouders van Ramu haar de schuld gaven van de ziekte en dood van hun zoon. Ze moest verhuizen en trok weer bij haar ouders in. Maar haar vader vond dat eigenlijk ook niet goed. Volgens Nepalese traditie wonen vrouwen, nadat ze getrouwd zijn, hun hele leven in het huis van hun man. Weggaan betekende dus dat Runa geen goede schoondochter was.

Gelukkig steunden haar broers haar wel. Ze kon tijdelijk bij hen inwonen en vanuit daar een bescheiden hutje bouwen met muren en vloeren van modder en een dak van riet. Met haar werk op een boerderij verdiende Runa 200 Rs per dag, lang niet voldoende om al haar kosten te dekken. Zoon Rohan heeft een lichte geestelijke beperking, ook dat maakte het niet makkelijker. Toch lukte het Runa om haar kinderen naar school te laten gaan.

Door alles wat ze heeft meegemaakt en door haar beperkte financiën had Runa nooit gedacht dat ze ooit een degelijk en veilig huis voor haar gezin zou kunnen bouwen. Tot ze in contact kwam met Jeevan Bikas Samaj, een partnerstichting van Habitat in Nepal. Deze stichting was samen met Habitat actief in het dorp en kondigde aan dat zij een aantal kwetsbare gezinnen kon steunen met de bouw een goed huis binnen het bamboeproject van Habitat Nepal.

Een modelwoning biedt uitkomst

Om in aanmerking te komen voor een huis moest Runa wel eigenaar zijn van een stuk grond. Runa vertelde dit aan haar broers en die gaven haar een stuk van hun eigen land.

Runa deed een aanvraag voor de steun van het programma en tot haar grote geluk waren alle dorpsbewoners het erover eens dat zij de hulp zou moeten krijgen. Binnen het project werden trainingen georganiseerd voor plaatselijke metselaars, om hen te trainen in het bouwen van veilige duurzame huizen met gebruik van bamboe. Binnen die training werd gebruik gemaakt van een modelhuis. En het mooie voor Runa was, dat zij in die modelwoning mocht gaan wonen! Erg fijn, want ze had het zich nooit kunnen veroorloven om zelf in een keer de kosten voor de bouw van een woning op te brengen.

Runa werkte hard om ook haar bijdrage te leveren aan de bouw van haar huis: tijdens de trainingen kookte ze voor alle deelnemers en hielp ze bij het pleisteren van de muren van het huis. Tijdens de bouwperiode bleef ze ook werken op de boerderij om haar baan en inkomen te behouden. Dochter Kabita werd zo enthousiast over de bouw van het nieuwe huis dat ze de metselaars ging helpen tijdens de bouw.

Nu leven Runa en haar kinderen heel gelukkig in hun nieuwe veilige bamboehuis.

“Het huis is erg ruim en veel veiliger en sterker dan mijn oude huis. Ik ben zo blij dat mijn droom uit is gekomen. Zonder de steun van Habitat had ik nooit durven dromen om een huis als dit mijn huis te kunnen noemen”

Nieuwsbrief
Sluiten