Meer dan 5,5 miljoen mensen in Turkije en Syrië geholpen met opbrengst Giro555

5 februari 2024

Met een eindopbrengst van 128 miljoen is de hulpverlening in Turkije en Syrië na een jaar nog in volle gang: voortzetting van noodhulp, psychosociale hulp en herstel van inkomstenbronnen.

Bijna een jaar geleden kwam Nederland massaal in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De teller eindigde op 31 december 2023 op €128 miljoen, waarmee deze actie de op twee na grootste Giro555-actie ooit is.

Met het eerste deel van de actie-opbrengst hebben de organisaties achter Giro555 de eerste 9 maanden ten minste 5,5 miljoen mensen bereikt. Zo blijkt uit de 9-maanden rapportage die Giro555 vandaag publiceert. In deze periode lag de nadruk van de hulpverlening met name op acute en levensreddende noden, zoals mensen onder puin halen, voedselpakketten, toegang tot schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. Alhoewel dit nodig blijft, met name in Syrië en een aantal gebieden in Turkije, verschuift de focus langzaam naar het herstel van de lokale economie en inkomstenbronnen. Ook bieden de hulporganisaties psychosociale hulp, onder andere gericht op kinderen.

Impact van de hulp
Van de opbrengst tot eind oktober 2023 zijn ruim 5.5 miljoen mensen bereikt en onder andere ruim 500.000 voedselpakketten uitgedeeld. Het grootste bedrag ging naar het bieden van acute noodhulp, tijdelijk onderdak en water en sanitaire voorzieningen. Met name in Turkije zijn veel tijdelijke tenten- en containerkampen opgezet en veiligheidsinspecties en -reparaties verricht aan huizen en gebouwen. Terwijl in Syrië de meeste hulp uitging naar water en sanitaire voorzieningen, door een tekort aan schoon drinkwater en hygiëne voorzieningen. In Turkije werd 21% besteed aan onderdak, 19% aan levensonderhoud, zoals het financieel ondersteunen van de lokale ondernemers en 16% aan water en sanitaire voorzieningen. In Syrië ging de meeste hulp (26%) naar water en sanitaire voorzieningen, 18% naar CASH-projecten zodat mensen in hun levensvoorziening konden voorzien, en 9% naar levensonderhoud.

Het bestede bedrag is nagenoeg gelijk in Turkije en Syrië, en zal ook de komende maanden evenredig verdeeld worden. De omvang van de hulpoperatie is enorm door de grootte van de getroffen gebieden met elk hun eigen uitdagingen. Met de actie-opbrengst wordt door de hulporganisaties nog tot maart 2025 hulp verleend.

Een visualisatie van de hulp die organisaties in Turkije hebben geboden op het gebied van onderdak.

Habitats project in Turkije
In Turkije herstellen wij niet alleen huizen maar ook harten. Onze bouwexperts bezoeken gezinnen in de getroffen gebieden en bespreken samen de schade aan hun huizen. Met onze technische kennis stellen we de bewoners gerust, zodat zij zich weer veilig voelen in hun eigen huis en kunnen beginnen aan de wederopbouw van hun leven. Sinds de start van het project hebben we maar liefst 2300 gebouwen geëvalueerd, wat betekent dat ongeveer 40.000 mensen nu zekerheid hebben over de veiligheid van hun huis. Daarnaast hebben we via een online campagne meer dan 800.000 mensen bereikt en geïnformeerd hoe ze zelf de veiligheid van hun huis kunnen controleren en lichte schade kunnen herstellen. In de stad Elbistan voeren we bovendien reparaties uit voor gezinnen in kwetsbare posities. Lees hier meer over hoe Habitat helpt in Turkije >>

Op www.giro555.nl staat specifiek per land aangegeven welke noodhulp geboden is door welke organisatie. In juni volgt een eindrapportage over de volledige besteding van het actiebedrag.

Nieuwsbrief
Sluiten