Twee jaar in oorlog: bijna 5 miljoen Oekraïners geholpen met steun van Giro555

20 februari 2024

Giro555 heeft sinds de start van ‘Samen in actie voor Oekraïne’ op 28 februari 2022, bijna 5 miljoen Oekraïners met (nood)hulp kunnen helpen. De afgelopen twee jaar is zo’n 84% van het geld besteed aan intensieve en vooral praktische (nood)hulpverlening aan Oekraïners, zoals onderdak, winteropvang, voedsel en medische zorg. Daarnaast zetten de organisaties zich in voor onder andere psychosociale hulp, onderwijs, taallessen, hulp bij visa-aanvragen en juridische ondersteuning.

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Sindsdien zijn er steden en dorpen verwoest, met meer dan 3,7 miljoen interne ontheemden en bijna 6 miljoen vluchtelingen tot gevolg. Tot eind november 2023 hebben de hulporganisaties achter Giro555 meer dan 4,8 miljoen mensen kunnen helpen. Zo kregen 153.847 huishoudens financiële bijdragen, en er werden 698.689 voedselpakketten, 716.036 hygiëne pakketten en 654.334 maaltijden uitgedeeld. Ook kregen 444.457 mensen toegang tot schoon drinkwater en 421.196 mensen ontvingen psychosociale steun, zoals traumabegeleiding.

 

Met de bijdrage van Giro555 hielp Habitat in totaal ruim 12.000 vluchtelingen in Polen, Roemenië en Hongarije.

 

Habitats hulp
Wegens onze expertise op het gebied van huisvesting en onze vertegenwoordiging in de regio was Habitat gastdeelnemer van de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Toen de oorlog uitbrak, hielpen wij bij de eerste opvang – van warme tenten tot gratis hotelovernachtingen voor mensen die uitgeput en ontredderd de grens over kwamen. Al snel verschoof onze hulp naar huisvestingsoplossingen voor de middellange en lange termijn en boden wij vluchtelingen een veilige plek om hun leven zo goed als mogelijk weer op te pakken. In totaal hielpen we ruim 12.000 Oekraïense vluchtelingen met de bijdrage van Giro555.

Verder bouwen
De werkzaamheden voor ‘Samen in actie voor Oekraïne’ van Giro555 zijn inmiddels afgerond. Habitat blijft zich echter inzetten in de regio. Niet alleen in de buurlanden, maar inmiddels ook in Oekraïne zelf. Met partnerorganisaties zetten wij ons in voor het herstel van de huisvestigingssector en dragen wij als huisvestingsexpert ons steentje bij aan een duurzame wederopbouw.

Nieuwsbrief
Sluiten